Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

פתרונות לוגיסטיים

 

מתחם לוגיסטי באירוע בטבע
במה לרחבת ריקודים
פתרונות לוגיסטיים
בניית במה לאירוע מעל בריכה
במת ריקודים לאירוע בחוף
השכרת גנרטורים לאירועים בטבע
אוהל מטבח באירוע בטבע
במה להופעות גדולות
שילוט להכוונת המוזמנים לאירוע
הכשרת שטח לחתונה
במה לרחבת ריקודים בחתונה
הצללה לבנה גדולה לאירוע עסקי
גידור לייקרה
שירותים ניידים מעוצבים
גדר לייקרה לבנה
במה לרחבת ריקודים
במה לחופה בטבע
רחבת ריקודים בחתונה בטבע

מתחם לוגיסטי באירוע בטבעבמה לרחבת ריקודיםפתרונות לוגיסטייםבמות לאירועיםהשכרת במות לאירועיםתשתיות חשמל לאירועים בשטחהפקת אירוע בטבעהשכרת במות להופעותשילוט להכוונת המוזמנים לאירועהכשרת שטח לחתונהבמה לרחבת ריקודים בחתונההצללה לבנה גדולה לאירוע עסקיגידור לייקרהשירותים ניידים מעוצביםגדר לייקרה לבנהבמה לרחבת ריקודיםבניית במה לחופהבניית במות לאירועים

גנראטורים ותשתיות חשמל – ברשותנו גנראטורים במגוון רחב של הספקים ובליווי של מפעיל. אנו דואגים שהחשמל המסופק למערכות השונות יהיה מיוצב, רציף וללא תקלות.

במות ומחסומים - ברשותנו מגוון נרחב של פתרונות לבמות : במות למופעים, רחבות ריקודים, במות לחופה ובמות עגולות. במידת הצורך נספק שירותי בינוי כללי כגון גשרים, מעברים בין מפלסים, במות לאזורים משופעים ופתרונות נקודתיים אחרים.
אנו ב- Outside מקפידים על בטיחות במות כערך עליון ובמידת הצורך מלווים את הקמת הבמות בפיקוח של מהנדס בטיחות.

שירותים ניידים – קרונות במגוון גדלים הכוללים תאורה, מיזוג, הדחת מים וכיור לרחיצת ידיים. איש שרות יתלווה לתחזוקת השירותים לאורך כל האירוע.